FOSSatHUS – Tổng quan

 

FOSS@HUS hay được đọc là FOSS at HUS.

Ý nghĩa của tên gọi:

- Tên gọi này do anh David Tremblay (một thành viên tích cực của HanoiLUG) đặt vào năm 2007;

- FOSS@HUS được tổ chức lần đầu vào năm 2006 và diễn ra vào nửa đầu tháng 12 hàng năm.

- FOSSatHUS được hình thành để cộng đồng HanoiLUG và các thành viên của trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội tổ chức giới thiệu, tuyên truyền về Phần mềm Tự do, Nguồn mở. Qua đó một phần giúp hướng nghiệp cho sinh viên yêu thích nghiên cứu và đam mê tin học. Hội thảo cũng giúp đưa các phần mềm tự do, nguồn mở vào sử dụng trong việc học tập, làm việc và nghiên cứu của sinh viên và cán bộ. Bên cạnh đó Ban Tổ chức muốn tạo thêm một cơ hội để quảng cáo, tuyên truyền về Phần mềm Tự  do, Mã nguồn mở (giống như ngày Software Freedom Day trên toàn thế giới) tới mọi người dùng máy tính;

- Năm 2012, lần đầu tiên FOSS@HUS được tổ chức đúng vào ngày Software Freedom Day, đây là ngày toàn thế giới tổ chức lễ hội khuyến khích, cổ động người dùng máy tính sử dụng Phần mềm Tự do Nguồn mở.